Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4623/00007/13012021/124913 - H45EPL9
Дата/Час: 13.01.2021 12:51
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Пътува до:
Получател: Сунай Ахмед, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Осогово 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Осогово 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: М0337АР
Километри: 0
Превозва се от: Георги Иванов
Спедитор: Петър Николов (А 8176)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.88 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.88 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.44 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.44 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.32 м³