Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00022/13012021/141716 - ZGHME56
Дата/Час: 13.01.2021 13:34
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2013КВ
Номер на ремарке: ВТ0659ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Радославов
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 11
Куб.м³ 3.24 м³
Общо: 11 бр. / 3.24 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 6.53 м³
Общо: 18 бр. / 6.53 м³
Дървесина: Благун
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 39
Куб.м³ 10.14 м³
Общо: 39 бр. / 10.14 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 11 бр. / 3.1 м³
Всичко: 79 бр. / 23.01 м³