Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00017/13012021/133640 - A619FDZ
Дата/Час: 13.01.2021 13:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3774АМ
Номер на ремарке: Р1287ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: расим расимов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 34
Куб.м³ 7.84 м³
Общо: 34 бр. / 7.84 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 162
Куб.м³ 24.84 м³
Общо: 162 бр. / 24.84 м³
Всичко: 196 бр. / 32.68 м³