Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00001/13012021/151544 - J42094X
Дата/Час: 13.01.2021 15:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №590561 / 2021-01-05 / 263 / г/ч
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 3.11 м³
Общо: 5 бр. / 3.11 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 19
Куб.м³ 9.04 м³
Общо: 19 бр. / 9.04 м³
Всичко: 24 бр. / 12.15 м³