Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00019/13012021/152340 - 52E3K9T
Дата/Час: 13.01.2021 15:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВН
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 15 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 10.58 м³
Общо: 1 бр. / 23 пр.м³ / 10.58 м³
Всичко: 2 бр. / 53 пр.м³ / 25.58 м³