Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00015/13012021/154134 - IRF5EEO
Дата/Час: 13.01.2021 15:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591029 / 2021-01-06 / 113 / в
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Стояна Костадинова, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: Витоша 7
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Копривец - Витоша 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Басри
Спедитор: Ниази Исмаилов (А-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³