Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4623/00008/13012021/153136 - PTCCRKN
Дата/Час: 13.01.2021 15:33
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Пътува до:
Получател: Бирсен Невзат, обл. Разград, общ. Самуил, с. Ножарово, адрес: Тракия 10
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Ножарово - Тракия 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: М0337АР
Километри: 0
Превозва се от: Георги Иванов
Спедитор: Петър Николов (А 8176)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.32 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.32 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.32 м³