Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4497/00001/13012021/162206 - U7UOO4A
Дата/Час: 13.01.2021 16:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587341 / 2020-12-29 / 198 / з
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул Спартак 8, ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Деница Иванова, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Присово, адрес: Дом 234
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Присово - Дом 234
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7067КС
Километри: 0
Превозва се от: Седжетин Джебиров
Спедитор: Йордан Фердинандов (1469)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³