Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00020/13012021/161648 - NJWOY3C
Дата/Час: 13.01.2021 16:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591376 / 2021-01-06 / 232 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан апостолов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 15 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 11.5 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 11.5 м³
Всичко: 2 бр. / 55 пр.м³ / 26.5 м³