Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00022/23022021/154956 - TXYETHD
Дата/Час: 23.02.2021 15:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599035 / 2021-01-26 / 10037 / и
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Млечево - LOT42.92213007 LON24.9472089
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ1158АК
Километри: 0
Превозва се от: Цветомир Маринов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³