Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/00098/23022021/160739 - 17NJOH9
Дата/Час: 23.02.2021 16:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588064 / 2020-12-31 / 267 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - Кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: А1344НС
Номер на ремарке: А0479ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Стойчо Николаев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 56 пр.м³
Куб.м³ 30.8 м³
Общо: 1 бр. / 56 пр.м³ / 30.8 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 3 бр. / 60 пр.м³ / 33 м³