Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8100/00001/23022021/161200 - 85HYRPT
Дата/Час: 23.02.2021 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599581 / 2021-01-29 / 19 / з
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул.Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4543ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Конов
Спедитор: Румен Тотев (А3626)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.64 м³
Общо: 2 бр. / 0.64 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 9
Куб.м³ 1.56 м³
Общо: 9 бр. / 1.56 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 11
Куб.м³ 1.13 м³
Общо: 11 бр. / 1.13 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 15
Куб.м³ 1.04 м³
Общо: 15 бр. / 1.04 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 30
Пр.м3 1.86 пр.м³
Куб.м³ 1.86 м³
Общо: 30 бр. / 1.86 пр.м³ / 1.86 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 40
Пр.м3 2.24 пр.м³
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 40 бр. / 2.24 пр.м³ / 2.24 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 6
Куб.м³ 0.95 м³
Общо: 6 бр. / 0.95 м³
Всичко: 113 бр. / 4.1 пр.м³ / 9.42 м³