Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00022/23022021/161139 - R4B88GV
Дата/Час: 23.02.2021 16:14
По превозни билети:
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Платан ЕООД, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, адрес: ул."Съединение"16, вх.Б, ет.3, ап.27, ЕИК: 123456789
Пътува до:
Получател: Кастамону България АД, обл. Стара Загора, общ. Павел баня, с. Горно Сахране, адрес: Шипченска епопея 24, ЕИК: 127033577
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Павел баня
Адрес: с. Горно Сахране - Шипченска епопея 24
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т9853АК
Номер на ремарке: Т1134ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Цанков
Спедитор: Иво Колев (Б-7376)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 36 м³
Общо: 4 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³
Всичко: 4 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³