Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4528/00020/23022021/161451 - RAO4RRN
Дата/Час: 23.02.2021 16:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599391 / 2021-01-28 / 121 / с
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ9801НТ
Номер на ремарке: СВ0977ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Станчев
Спедитор: Стефан Делисъбев (А3913)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 22 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Всичко: 2 бр. / 52 пр.м³ / 29.2 м³