Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00027/23022021/161628 - 06OLI7B
Дата/Час: 23.02.2021 16:16
По превозни билети:
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Пътува до:
Получател: Славев Груп80ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: гр.Бялаул.Янтра20 ул.Колю Фичето 4, ЕИК: 205144095
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: гр. Бяла - ул.Колю Фичето 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВР7156АР
Километри: 0
Превозва се от: Ясен Славев
Спедитор: Ефраим Махмудов (А 8209)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 3 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³
Всичко: 3 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³