Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4479/00049/23022021/161732 - SDGRC45
Дата/Час: 23.02.2021 16:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №600915 / 2021-02-08 / 109 / х
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4187ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Христов
Спедитор: Анчо Георгиев (1701)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 8.45 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 8.45 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 8.45 м³