Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00007/23022021/162958 - 7A22HD6
Дата/Час: 23.02.2021 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №598202 / 2021-01-22 / 309 / м1
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№ 66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: VТ1185КU
Номер на ремарке: VТ6214ЕV
Километри: 0
Превозва се от: Даниел Георгиев
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 4 бр. / 40 пр.м³ / 22.95 м³