Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7808/00065/23022021/164352 - 5KDN7G0
Дата/Час: 23.02.2021 16:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №590390 / 2021-01-05 / 33 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Етър"№1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4563ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Диан Димитров
Спедитор: Георги Кръстев (A-8201)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 2 бр. / 23 пр.м³ / 12.65 м³