Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00025/23022021/165920 - B14KKXO
Дата/Час: 23.02.2021 16:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №597633 / 2021-01-21 / 356 / д2
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - трети март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2571ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Васил Тончев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³