Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00051/23022021/171009 - TOOWXCI
Дата/Час: 23.02.2021 17:10
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: Елваис ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Направление: Обл. Сливен, Общ. Сливен
Адрес: гр. Сливен - Бургаско шосе
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6859ВТ
Номер на ремарке: ВТ1976ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Божидар Симеонов
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 3 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 6
Пр.м3 39 пр.м³
Куб.м³ 21.45 м³
Общо: 6 бр. / 39 пр.м³ / 21.45 м³
Всичко: 9 бр. / 53 пр.м³ / 29.15 м³