Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00008/23022021/171307 - 8YYNGPU
Дата/Час: 23.02.2021 17:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587361 / 2020-12-29 / 457 / х1
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ПРОЛЕС БГ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, адрес: ул."Панайот Венков" № 43, ЕИК: 202862425
Пътува до:
Получател: ПРОЛЕС БГ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, адрес: ул."Панайот Венков" № 43, ЕИК: 202862425
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: гр. Павликени - ул."Панайот Венков" № 43
Данни за ПС:
Номер на ПС: VТ0225КА
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Пенев
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Дървесина: Полски клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.1 м³