Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00026/23022021/172039 - O56HT68
Дата/Час: 23.02.2021 17:22
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Ангел Костадинов, обл. Плевен, общ. Гулянци, гр. Гулянци, адрес: ул.Индустриална 3
Направление: Обл. Плевен, Общ. Гулянци
Адрес: гр. Гулянци - ул.Индустриална 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН5767ВТ
Номер на ремарке: ОВ4628ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Обретенов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³