Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00046/08042021/120951 - Y2N8GXK
Дата/Час: 08.04.2021 12:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607086 / 2021-03-30 / 202 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Ловеч
Адрес: гр. Ловеч - ул. Мизия 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0853КС
Номер на ремарке: ВТ0590ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Иванов
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8213)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1 м³
Общо: 4 бр. / 1 м³
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 300
Куб.м³ 27.09 м³
Общо: 300 бр. / 27.09 м³
Всичко: 304 бр. / 28.09 м³