Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00093/08042021/123615 - 7AH5OL8
Дата/Час: 08.04.2021 12:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587770 / 2020-12-31 / 32 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Веселин Митев, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: ул Д Михайлов 17
Пътува до:
Получател: Веселин Митев, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: ул Д Михайлов 17
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - ул Д Михайлов 17
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 32
Куб.м³ 5 м³
Общо: 32 бр. / 5 м³
Всичко: 32 бр. / 5 м³