Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4618/00117/08042021/121045 - GVM8BMP
Дата/Час: 08.04.2021 12:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №603883 / 2021-03-02 / 298 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - ул.Стефан Караджа"№4
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4907АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Мирослав Мизурски (А 5884)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³