Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00094/08042021/124045 - ENVL2KP
Дата/Час: 08.04.2021 12:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587770 / 2020-12-31 / 32 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: мехмед кямил, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Калугерене, адрес: ул трета 30
Пътува до:
Получател: мехмед кямил, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Калугерене, адрес: ул трета 30
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Калугерене - ул трета 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 21
Куб.м³ 2.15 м³
Общо: 21 бр. / 2.15 м³
Всичко: 21 бр. / 2.15 м³