Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4590/00142/08042021/121623 - 4NDNP70
Дата/Час: 08.04.2021 12:16
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - база НаталиММ
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0637СВ
Номер на ремарке: СС0696ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Шевкет Ахмед
Спедитор: Живко Иванов (А6378)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 46 пр.м³
Куб.м³ 25.3 м³
Общо: 4 бр. / 46 пр.м³ / 25.3 м³
Всичко: 4 бр. / 46 пр.м³ / 25.3 м³