Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00047/08042021/121712 - TOQO0QU
Дата/Час: 08.04.2021 12:17
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Ново село -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9196ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Халми Ахмед
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 1.56 м³
Общо: 12 бр. / 1.56 м³
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.76 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.76 м³
Всичко: 14 бр. / 8 пр.м³ / 5.32 м³