Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00138/08042021/124355 - HSE0X5Q
Дата/Час: 08.04.2021 12:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591382 / 2021-01-06 / 1085 / л
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Пътува до:
Получател: Гюнер Ибрахимов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: ул Струма 12
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - ул Струма 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4785АМ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Иванов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³