Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00162/08042021/121821 - PGTKEFG
Дата/Час: 08.04.2021 12:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №592700 / 2021-01-08 / 74 / ж
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ТефикАхмед, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Ул.НайденКиров2
Пътува до:
Получател: ТефикАхмед, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: Ул.НайденКиров2
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Ул.НайденКиров2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2778ВМ
Километри: 0
Превозва се от: ЙорданПетков
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³