Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00095/08042021/124440 - 4P3L7LY
Дата/Час: 08.04.2021 12:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587770 / 2020-12-31 / 32 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Еленка Симеонова, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: ул Витоша 20
Пътува до:
Получател: Еленка Симеонова, обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, адрес: ул Витоша 20
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: гр. Главиница - ул Витоша 20
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 42
Куб.м³ 5 м³
Общо: 42 бр. / 5 м³
Всичко: 42 бр. / 5 м³