Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12497/00027/08042021/122023 - TE5VP7I
Дата/Час: 08.04.2021 12:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587562 / 2020-12-30 / 34 / б
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9256КК
Номер на ремарке: Р1926ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Дочев
Спедитор: Християн Владимиров (Б7759)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 15 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³
Всичко: 3 бр. / 59 пр.м³ / 32.2 м³