Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4521/00070/08042021/122618 - RQG0QE1
Дата/Час: 08.04.2021 12:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №606733 / 2021-03-26 / 402 / с
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Вълчовци - деревацията
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7357АХ
Километри: 0
Превозва се от: Реджеп Мустафов
Спедитор: Йордан Янакиев (А3472)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³