Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4655/00086/08042021/122854 - DDCK7SI
Дата/Час: 08.04.2021 12:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №606140 / 2021-03-22 / 77 / л
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Георги Димитров Змеев, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Яне Сандански. 3
Пътува до:
Получател: Георги Димитров Змеев, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Каварна. 17
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Каварна. 17
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1597АР
Номер на ремарке: НЕ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Змеев
Спедитор: Пламен Петров (А 5821)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2.5 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 2.5 пр.м³ / 1.38 м³
Всичко: 1 бр. / 2.5 пр.м³ / 1.38 м³