Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00097/08042021/125508 - FUDRK83
Дата/Час: 08.04.2021 12:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587771 / 2020-12-31 / 33 / д
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Емине Хасан, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул еделвайс 29
Пътува до:
Получател: Емине Хасан, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул еделвайс 29
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул еделвайс 29
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: норджан емин
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³