Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00098/08042021/125846 - LLAKRYY
Дата/Час: 08.04.2021 12:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587771 / 2020-12-31 / 33 / д
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: салим Хасан, обл. Разград, общ. Завет, с. Иван Шишманово, адрес: ул Елин Пелин 13
Пътува до:
Получател: салим Хасан, обл. Разград, общ. Завет, с. Иван Шишманово, адрес: ул Елин Пелин 13
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Иван Шишманово - ул Елин Пелин 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8789АС
Километри: 0
Превозва се от: неждет алиш
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³