Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00224/08042021/123738 - PRWD008
Дата/Час: 08.04.2021 12:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №599240 / 2021-01-27 / 38 / п
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Ситово
Адрес: с. Ситово - 44°2'13"
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3404МС
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10.4 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10.4 м³