Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4462/00490/08042021/125351 - HBNVOI8
Дата/Час: 08.04.2021 12:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №593640 / 2021-01-11 / 267 / б
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ЕТ СТОЯН ДЕЛИЙСКИ, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ СТОЯН ДЕЛИЙСКИ, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Яза
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4871ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Младен Иванов
Спедитор: Марин Маринов (А4184)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³