Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00138/04052021/170208 - OG3XODI
Дата/Час: 04.05.2021 16:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №606967 / 2021-03-29 / 168 / л
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: В5434ВМ
Номер на ремарке: В2539ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стоянов
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 64 пр.м³
Куб.м³ 33.92 м³
Общо: 1 бр. / 64 пр.м³ / 33.92 м³
Всичко: 1 бр. / 64 пр.м³ / 33.92 м³