Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00064/04052021/161805 - 27909V3
Дата/Час: 04.05.2021 17:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587577 / 2020-12-30 / 187 / б
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Пътува до:
Получател: КНЯЖЕВСКА ГОРА ООД, обл. Русе, общ. Ветово, с. Смирненски, адрес: ул. Хан Аспарух 20, ЕИК: 117626942
Направление: Обл. Русе, Общ. Ветово
Адрес: с. Смирненски - склад
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6278ВР
Номер на ремарке: Р2027ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Бейхат Мехмедов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 62
Куб.м³ 6.08 м³
Общо: 62 бр. / 6.08 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.38 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 11.04 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 11.04 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2.4 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2.4 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 65 бр. / 29.4 пр.м³ / 19.6 м³