Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00159/04052021/171310 - IZ4HLGH
Дата/Час: 04.05.2021 17:13
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Р.А-03-БОБИ ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: , ЕИК: 104601654
Пътува до:
Получател: илина Ер ООД, обл. Велико Търново, общ. Лясковец, гр. Лясковец, адрес: упи 3 кв 140
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Лясковец
Адрес: гр. Лясковец - упи 3 кв 140
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3774КН
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Петров недев
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³