Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7234/00120/04052021/192950 - 1QPSBCS
Дата/Час: 04.05.2021 19:30
По превозни билети:
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КЕДЪР ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. А. Страшимиров 73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: АМСИ - ГРУП ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: с. Разделци, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Раднево
Адрес: гр. Раднево - УЛ М. Станев 38 чрез КриисиЛесТранс
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9433ВН
Номер на ремарке: ВТ0731ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Митев
Спедитор: Мая Николаева (Б 3785)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 20 бр. / 1.2 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 2 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 20 бр. / 1.8 м³
Всичко: 42 бр. / 14 пр.м³ / 10.7 м³