Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00129/10062021/132804 - C2VO7RY
Дата/Час: 10.06.2021 13:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612590 / 2021-05-18 / 31 / к
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - 42.761391,25.233484
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1302АВ
Километри: 0
Превозва се от: Кирил Станчев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³