Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00042/10062021/142013 - B7FOBSD
Дата/Час: 10.06.2021 14:21
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Боазът - Спирка м.Чомпъна
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1083ВК
Километри: 0
Превозва се от: Георги Недев
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³