Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00043/10062021/150440 - 0THW0MH
Дата/Час: 10.06.2021 15:09
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Боазът - Спирка м.Чомпъна
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5573ВА
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Мичев
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.22 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.22 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.77 м³