Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00256/10062021/170148 - IINGZSM
Дата/Час: 10.06.2021 17:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588450 / 2021-01-02 / 70 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ивел 10 ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Прага № 3 вх. 1 ет. 8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул."Сливница" № 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул."Сливница" № 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 25
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 25 бр. / 4.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 113
Куб.м³ 10.17 м³
Общо: 113 бр. / 10.17 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.5 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 100
Куб.м³ 10 м³
Общо: 100 бр. / 10 м³
Всичко: 240 бр. / 13 пр.м³ / 31.17 м³