Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00291/10062021/170506 - YH707SV
Дата/Час: 10.06.2021 17:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614233 / 2021-05-30 / 1009 / д
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул."Тутракан"49А
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1994КР
Номер на ремарке: Р2624ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 6 м³
Общо: 20 бр. / 6 м³
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 5 бр. / 1.5 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 6 м³
Общо: 20 бр. / 6 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 25
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 25 бр. / 4.5 м³
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 40
Куб.м³ 7.8 м³
Общо: 40 бр. / 7.8 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 4 м³
Общо: 20 бр. / 4 м³
Всичко: 130 бр. / 29.8 м³