Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00257/10062021/170725 - HWE477S
Дата/Час: 10.06.2021 17:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588450 / 2021-01-02 / 70 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ивел 10 ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул.Прага № 3 вх. 1 ет. 8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Пламен Янков, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул.6ти септември17
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул.6ти септември17
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Номер на ремарке: НЕ
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Димитров
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³