Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00139/10062021/170755 - 0IN3W1E
Дата/Час: 10.06.2021 17:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607560 / 2021-04-02 / 181 / п
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3859КН
Номер на ремарке: Р2336ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Ангелов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.9 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.9 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.5 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9 м³
Всичко: 4 бр. / 34 пр.м³ / 15.3 м³