Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4580/00056/10062021/171520 - 78ZXH1T
Дата/Час: 10.06.2021 17:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608157 / 2021-04-08 / 1 / п
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: ГОРАИНВЕСТ РБ ЕООД, обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, адрес: западна индустриална зона, ЕИК: 206345005
Пътува до:
Получател: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Велде България ад
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ5955ВС
Номер на ремарке: ОВ0609ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Светослав Бороджиев
Спедитор: Илия Тодоров (А-8206)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 189
Куб.м³ 32.65 м³
Общо: 189 бр. / 32.65 м³
Всичко: 189 бр. / 32.65 м³